2015, മാർച്ച് 24, ചൊവ്വാഴ്ച

Vanadevatha

കാട്ടു കടന്നൽ കൂടൊത്ത്‌ കാമ്പുള്ളൊരു പെൺപിറയേ കാടിളക്കി കാട്ടാറൊഴുക്കി കട്ടോണ്ടു പോയില്ലെ എല്ലാം നീ കട്ടോണ്ടു പോയില്ലെ !! കാട്ടിൽ തളച്ചില്ലെ കാലം ചതിച്ചില്ലെ ചോല ചതുപ്പിലായ്‌ കാൽ തെന്നി വീണില്ലെ ഏറ്റു ചൊല്ലാനൊരു പാട്ടൊന്നു വെയ്ക്കാതെ, കട്ടോണ്ടു പോയില്ലെ എല്ലാം നീ കട്ടോണ്ടു പോയില്ലെ !!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ