2017, ഒക്‌ടോബർ 1, ഞായറാഴ്‌ച

ഓൺലൈൻ

ഓൺലൈൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരാവാൻ നിങ്ങൾക്കും ഒരു അവസരം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കിട്ടാത്ത  നിരാലംബരായ അക്കൗണ്ട്‌ ഹോള്ഡര്മാരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ തപ്പി എടുത്ത്, അവരുടെ പഴയ അപ്ഡേറ്റുകൾ തപ്പി എടുത്ത്, ട്രോൾ, റിങ്ടോൺ, ഡബ്മാഷ്, ഫ്‌ളാഷ്മൊബ്, റോഡിറാഷ്, സ്നൂപ്ഡോഗ്, ഡിങ്കോൾഫി തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കി വയറൽ ആക്കുക. അതുമല്ലെങ്കിൽ വഴിയെ പോകുന്ന ചാവാലി പട്ടികളുടെ ലിംഗം ഛേദിച്ചു, ഷണ്ടീകരണം നടത്തി, വീഡിയോ നവ മാധ്യമങ്ങളിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക( ഇത് നേരിട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല, വിവിധങ്ങളായ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി ). വീട്ടിലിരുന്നും, ജോലി സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നും, യാത്രയ്ക്കിടയിലും, കക്കൂസിൽ ഇരിക്കുമ്പോളും, മറ്റു ഒഴിവ് നേരങ്ങളിലും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രായ ഭേദമെന്യേ, ഒരു സ്മാർട്ട്‌ ഫോൺ(4G,3G,wifi,ചോർത്തിയതോ, സ്വന്തമായതോ ) ഉള്ള ആർക്കും ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളിയാവാൻ. വരൂ രാജ്യ പുരോഗതിയ്ക്കും, രാഷ്ട്ര നന്മയ്ക്കും, മനുഷ്യ രാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിനും, വീട്ടിലിരുന്നു നമുക്ക് അണിചേരാം

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: