2012, നവംബർ 27, ചൊവ്വാഴ്ച

A thousand splendid suns: A review


Equality സമത്വം ഏനന വിഷയം ആഗോള തലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക എടുക്കുകയാണെങ്കില്‍ , സ്ത്രീ സമത്വത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവര്‍ക്ക് , ഉദാഹരിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്ന മികച്ച പുസ്തകങ്ങളില്‍ ഒന്നണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം
സ്വാതന്ത്രിയം ഇല്ലായ്മയെ കുറിച്ച് നിരന്തരം പരാതി പറയുന്നവര്‍ക്ക് യഥാര്‍ത്ഥ സ്വാതന്ത്രിയം എന്താണെന്നു അനുഭവിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മികച്ച പുസ്തകങ്ങളില്‍ ഒന്ന്  എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം
ഒരു ജനതയുടെ , രാജ്യത്തിന്റെ നേര്‍  കാഴ്ച എന്നും  വിശേഷിപ്പിക്കാം ...
അല്‍പ്പം താത്വികമായ ഒരു വിശകലനത്തിന് ശ്രെമിക്കുകയാണെങ്കില്‍
ജീവിതത്തിനു നിങ്ങളുടെ മേല്‍ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഇല്ല എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വിരല്‍ ചൂണ്ടുക ആണെന്ന് പറയാം ..അത് ചുറ്റുപാടുകള്‍ വകവെക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു ..ചിലര്‍ക്ക് അനുകൂലമായും മറ്റു ചിലര്‍ക്ക് പ്രതികൂലമായും ഭവിച്ചു അത് യാത്ര തുടരുന്നു ...നിങ്ങള്ക്ക് വഴികള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ..തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രം ..ശേഷം ജീവിതമാണ്..
Kite runner ല്‍ കണ്ടതു പോലെ അഫ്ഗാന്‍ ജനതുയുടെ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെയും കാണാം എന്നാല്‍ ഒരു പക്ഷെ അതിലും ഒരു പടി മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നു എന്നും പറയാം,അതൊരു പക്ഷെ രണ്ടു സ്ത്രീകള്‍ തമ്മിലുള്ള ആത്മ ബന്ധത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാവാം ,,അല്ലെങ്കില്‍ ഇതിലെ കഥ പാത്രങള്‍ ഉയര്തുനന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഏതു സ്ത്രീ യും ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം ....
Khalid Hosseini നല്‍ക്കുന്ന ഊര്‍ജ്ജം അവസാനിക്കുന്നത് Malala Yousef നെ പോലുള്ളവരുടെ വിധിയില്‍ മാത്രം ആണെന്നത് ആണ് സങ്കടകരം
സ്ത്രീകളുടെ അഥവാ  ജനങ്ങളുടെ വിധി കഥാകാരന്‍ മനസിലാക്കിയത് പോലെ ലോകവും മനസിലാക്കുന്ന ഒരു കാലം വരുമെന്ന്  പ്രതീക്ഷിക്കാം ....
1 അഭിപ്രായം: