2012, ഡിസംബർ 5, ബുധനാഴ്‌ച

അസുരവിത്ത്‌


ആറാം തമ്ബതില്‍ ഉണ്ടായ തൃപ്പുത്രന്‍ ഗോവിന്ദന്കുട്ടി യുടെ കഥ .
പരാജയങ്ങള്‍ മാത്രം ഏറ്റു വാങ്ങി ,ജീവിതത്തിന്റെ അറിയപ്പെടാത്ത വഴികളിലൂടെ  അയാള്‍ തന്നെ അറിയാതെ നടക്കുകയാണ്
ഒരിക്കലും കര കയറാന്‍ പറ്റാത്ത കയങ്ങളില്‍ എത്തിപ്പെടുന്ന ഗോവിന്ദന്കുട്ടി അവിടെ നിന്നും തന്റെ ജീവിതം വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ്.
കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനസിക സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ തീവ്രമായ് ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതില്‍  തന്റെ കഴിവ് ഒന്ന് കൂടി തെളിയിക്കുന്നു എം. ടി.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ